This is a Question and Answer forum. In order to see other responses to these Questions, you must first post your Answer
Picture of นางสาวศิริจันทร์ บุญดี
อยากถามถึงเวลาส่งการบ้านแตะละรายวิชาทำอย่างไรบ้าง
 

อาจารย์ค่ะการส่งการบ้านแต่ละวิชาต้องส่งอย่างไรบ้างลองส่งวิชิสถิติดูแล้วไม่แน่ใจอยากทราบรายละเอียดของแต่ละวิชา และเวลาเข้าเรียนต้องทำทีละขั้นของของวิชานั้นๆใช้ช่หรือเปล่าคะ

Subject (hidden)
Author (hidden)
  This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion yet.