This is a Question and Answer forum. In order to see other responses to these Questions, you must first post your Answer
Picture of นางสาวนิภาพร ปลุกใจ
วิชาเรียน
by นางสาวนิภาพร ปลุกใจ - Tuesday, 27 March 2012, 02:04 PM
  สวัสดีค่ะคุณครู หนูนิภาพร  ปลุกใจค่ะ อยากทราบว่าสอบปลายภาคประมาณช่วงไหนค่ะ และวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เห็นแต่หน่วยที่ 1 ค่ะส่วนวิชาสถิติหนูทำถึงหน่วยที่ 4 แล้วค่ะ และอยากทราบว่าถ้าหนูผ่านเทอมนี้แล้วสามารถโอนหน่วยกิตเข้าไปเรียนในวิทยาลัยได้ไหมค่ะและต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ