http://somporn.sptns.com/ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

!!!นักศึกษา ระบบทวิภาคี ปวส. คอม-บัญชี เมื่อปรับตัวได้แล้ว แบ่งเวลาเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย!!<<<<>>หน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา คือ เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ รับการกล่อมเกลา พัฒนาตนเอง ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ จงมุ่งมัั่นสู่ความสำเร็จต่อไปครับ!!!

สรุปสอบ v-net 60
ผลสอบ v-net ปวช. 3 ปีการศึกษา 2558
ผลสอบ v-net ปวส. 2 ปีการศึกษา 2558
ผลสอบ v-net ปวช. 3 ปีการศึกษา 2558 เป็นรายวิชา
ผลสอบ v-net ปวส. 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นรายวิชา
ผลสอบ v-net ปวส. 2 ปีการศึกษา 57 เป็นรายวิชา
ผลสอบ v-net ปวช. 3 ปีการศึกษา 57 เป็นรายวิชา
สถิติสถานศึกษาv-net ปวช. 3 ปีการศึกษา 2558 เป็นรายวิชา
สถิติสถานศึกษาv-net ปวส. 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นรายวิชา
สรุปผลการทดสอบ V-NET รายงานตามแบบฟอร์ม อศจ. 21 ก.ค. 60

ประเภทของรายวิชา


Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี