เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคน เข้าใช้งานได้เพียงใดช่วยแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ !


DiscussionStarted byRepliesLast post
การประเมินผลสภาพจริง Somporn Tepma 0 Somporn Tepma
Sun, 20 Jul 2014, 10:03 AM
การพัฒนาคนบนแก่นแท้ของชีวิต Somporn Tepma 1 นางสาวจิราพร สุขดี
Tue, 3 Apr 2012, 08:55 AM
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2553 ในสัปดาห์ที่ 10 Somporn Tepma 1 นางสาวเปรมฤดี ปลั่งกลาง
Thu, 22 Mar 2012, 07:30 PM
การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ Somporn Tepma 8 นางสาวกรรณิกา บุญธรรมมา
Wed, 7 Mar 2012, 11:43 PM
การเรียนแบบผู้ใหญ่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากใฝ่สัมฤทธิ์มากพอสมควร Somporn Tepma 5 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Wed, 25 Jan 2012, 05:31 AM
การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก Somporn Tepma 37 นางสาวสลิลทิพย์ พิบูลย์บุญ
Mon, 23 Jan 2012, 01:27 PM
การเรียนควบคู่กับการทำงาน Somporn Tepma 3 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์ศิริ
Tue, 6 Dec 2011, 12:52 PM
ประโยชน์ของการทำงาน Somporn Tepma 11 นางสาวขวัญฤดี แสงตา
Tue, 1 Nov 2011, 09:52 AM
สวัสดีครับทุกคน Somporn Tepma 8 นางสาวขวัญฤดี แสงตา
Mon, 25 Jul 2011, 07:27 PM
สวัสดีสมาชิกทุกคน Somporn Tepma 7 นางสาวทรงสุดา สักหารภพ
Wed, 13 Jul 2011, 11:26 AM
วันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้ Somporn Tepma 2 นางสาวสุริษา อาจพันธ์
Thu, 23 Jun 2011, 01:27 PM
ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหม Somporn Tepma 3 นางมุธิตา จุลทัศน์
Sat, 11 Jun 2011, 05:16 PM
การสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 Somporn Tepma 21 นายอภิเชษฐ์ เทพมา
Fri, 6 May 2011, 09:00 AM
วษ.ท. อุบลราชธานี รับสมัครผู้เข้าเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2554 Somporn Tepma 7 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Wed, 23 Mar 2011, 10:40 PM
เวทีสื่อสาร แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ในงานอาชีพ Somporn Tepma 4 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Sun, 20 Mar 2011, 04:16 AM
สายใยเครือข่ายศิษย์เก่า วษ.ท.อบ. Somporn Tepma 10 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Sun, 13 Mar 2011, 11:49 AM
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Somporn Tepma 1 นายพายุ ทวีพันธ์
Wed, 19 Jan 2011, 02:35 AM
สวัสดีครับสมาชิก sptlearning ทุกท่าน การเรียนรู้ผ่าน elearning วันละนิดช่วยฝึกกระบวนการคิดของท่านอย่างไร Somporn Tepma 2 Somporn Tepma
Thu, 25 Nov 2010, 05:39 AM
สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน Somporn Tepma 9 นางสาวอัญชิกา สรวงศิริ
Mon, 17 May 2010, 02:04 PM