วันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้
by Somporn Tepma - Thursday, 23 June 2011, 03:13 AM
 

เห็นด้วยหรือไม่ว่าแนวคิดตามกระทู้นี้ช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิต

Picture of นางสาวปราณี กลิ่นบัว
ตอบ: วันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้
  เห็นด้วยคะ เพราะคนเราต้องมีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ
สุริษา
ตอบ: วันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้
 

เห็นด้วยคะ ว่าในบุคคลต้องมีการเปลี่ยนในทุกด้านในทางที่ดีเพื่ออนาคต