สวัสดีครับทุกคน
by Somporn Tepma - Wednesday, 29 June 2011, 02:31 AM
 

ระบบ E-Learning ช่วยให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหรือไม่ครับ

Picture of นางสาวปราณี กลิ่นบัว
ตอบ: สวัสดีครับทุกคน
by นางสาวปราณี กลิ่นบัว - Wednesday, 29 June 2011, 06:08 PM
  การเรียนในระบบ E-Learning ช่วยให้เรียนได้ทุกที่ค่ะ สะดวกด้วยค่ะ
Picture of นางสาวจิราพร สุขดี
ตอบ: สวัสดีครับทุกคน
by นางสาวจิราพร สุขดี - Thursday, 30 June 2011, 08:47 AM
  สะดวกดีค่ะ  อยู่ใหนก็เรียนได้ค่ะ
55555
ตอบ: สวัสดีครับทุกคน
  ระบบ E-Learning ช่วยให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะสะดวกมากค่ะ
สุริษา
ตอบ: สวัสดีครับทุกคน
  ระบบ E-Learning สะดวกม้ากคะดีดีดีทุกที่ทุกเวลา (เหมือน 7 Eleven.)
Picture of นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม
ตอบ: สวัสดีครับทุกคน
  การเรียนผ่านระบบ E-Learning ทำให้เราได้เรียนทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องรอมาเรียนแต่ในห้อง ทุกอย่างรอบตัวเราเป็นห้องเรียนได้หมดค่ะ
Picture of นางสาวศิริพร มีทอง
ตอบ: สวัสดีครับทุกคน
by นางสาวศิริพร มีทอง - Wednesday, 6 July 2011, 01:26 PM
 

ระบบ E-Learning ช่วยให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

สะดวกมาก ๆ เลยค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ด้วย

Picture of นางสาวทรงสุดา สักหารภพ
ตอบ: สวัสดีครับทุกคน
  ทุกที่ค่ะ เพราะถ้าเราเรียนในระบบ e -learninng จะช่วยให้ประหยัดเวลาและทำให้เราได้เรียนรู้โลกกว้างแทนที่เราจะเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเราเรียนในระบบนี้เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษามากค่ะ
Picture of นางสาวขวัญฤดี แสงตา
ตอบ: สวัสดีครับทุกคน
 

การเรียนด้วยระบบ E-Learning ช่วยได้ดีมากเลยค่ะและก็สามารถเรียนได้ทุกที่