การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2553 ในสัปดาห์ที่ 10
by Somporn Tepma - Thursday, 2 December 2010, 11:36 PM
  หลังจากที่เรียนมาแล้วครึ่งภาคเรียนควรได้เข้าสอบกลางภาคเรียนทุกรายวิชาเป็นการวัดการตกผลึกทางความรู้ ทักษะ ทัศนคติ การคิดและการตัดสินใจที่ดี ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เปรมฤดี งานดอกทิวลิปบาน
ตอบ: การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2553 ในสัปดาห์ที่ 10
 

เห็นด้วยค่ะ

แล้วดิฉันสามารถโอนหน่วยกิตที่ได้เคยเรียน ปวส มาแล้ว 1 เทอมได้ไหมค่ะ

คืออยากจบเร็วน่ะค่ะ  จะได้ใช้ปรับฐานเงินเดือน

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์