การพัฒนาคนบนแก่นแท้ของชีวิต
by Somporn Tepma - Sunday, 1 April 2012, 03:29 PM
 

การเรียนรู้จากการทำงาน เป็นรากฐานของการพัฒนาตนเองที่สำคัญยิ่ง ใช้โอกาสของวันนี้ เรียนและทำงานไปด้วยให้มีความสุข เรียนรู้อย่างผู้มีสติ สมาธิและปัญญา ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้

Picture of นางสาวจิราพร สุขดี
ตอบ: การพัฒนาคนบนแก่นแท้ของชีวิต
by นางสาวจิราพร สุขดี - Tuesday, 3 April 2012, 08:55 AM
 

ค่ะ อาจารย์ ต่อจากนี้ไปจะไม่ปล่อยเวลาว่างไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำแนะนำกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเรา พวกเราจะพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ค่ะ