การเรียนแบบผู้ใหญ่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากใฝ่สัมฤทธิ์มากพอสมควร
by Somporn Tepma - Saturday, 17 December 2011, 04:22 PM
  ท่านเห็นด้วยหรือไม่! และถ้าไม่เข้าเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนนแล้วจะประเมินผลจากอะไร?
Picture of นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม
ตอบ: การเรียนแบบผู้ใหญ่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากใฝ่สัมฤทธิ์มากพอสมควร
 

เห็นด้วยค่ะ  การเรียนต้องอาศัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤิทธิ์ เพราะถ้าเราเรียนเท่าไหร่ไม่ใฝ่รู้ไม่ใส่ใจก็ไม่เกิดความรู้ค่ะ และการเรียนต้องมีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนนเพื่อนำไปประเมินต่อไปค่ะ

Picture of นางสาวจิราพร สุขดี
ตอบ: การเรียนแบบผู้ใหญ่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากใฝ่สัมฤทธิ์มากพอสมควร
by นางสาวจิราพร สุขดี - Wednesday, 21 December 2011, 10:37 PM
 

อยากกด like ซักพันครั้งเลย

เปรมฤดี งานดอกทิวลิปบาน
ตอบ: การเรียนแบบผู้ใหญ่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากใฝ่สัมฤทธิ์มากพอสมควร
 

เห็นด้วยค่ะ การที่ไม่เข้าเรียนทำแบบทดสอบ ไม่ว่าจะอ่าน หรือทำแบบทดสอบ ก็ยากที่ อาจารย์จะสามารถประเมินผลได้ และที่สำคัญตัวนักศึกษาเองจะไม่สามารถเข้าใจบทเรียนในแต่ล่ะบท แค่เข้ามาเพื่อผ่านๆ ไปเฉยๆ

Picture of นายทวีศักดิ์ ดีไว
ตอบ: การเรียนแบบผู้ใหญ่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากใฝ่สัมฤทธิ์มากพอสมควร
by นายทวีศักดิ์ ดีไว - Tuesday, 27 December 2011, 03:19 PM
  เห็นด้วยนะครับ ถ้านักเรียนนักศึกษาไม่ทำแบบทดสอบ ครูก็ต้องประเมินผล
จากความเป็นจริงล่ะครับ
Picture of นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
ตอบ: การเรียนแบบผู้ใหญ่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากใฝ่สัมฤทธิ์มากพอสมควร
by นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์ - Wednesday, 25 January 2012, 05:31 AM
 

เห็นด้วยครับ เพราะการจะประเมินอะไรสักอย่าง ก็ต้องมีการกำหนดหลักกเกณฑ์ของการประเมิน เพราะถ้าเราไม่มีหลักการในการประเมินแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเรียนรู้ได้ในระดับไหน ก็ต้องมีเกณฑ์มีแบบทดสอบ ซึ่งแม้แต่จะทำงานอะไรสักอย่างหรือ สอบเข้าหน่วยงานของราชการเขาก็จะต้องมีเกณต์การประเมินของเขา ของหน่วยงานนั้น ๆๆๆ เป็นแบบประเมินผล แม้แต่ผมเองก็ยังต้องประเมินผลการทำงานว่ามีความก้าวหน้าตรงกับเกณฑ์ที่หน่วยงานตั้งไว้ไหม เป็นต้นครับ