สวัสดีครับสมาชิก sptlearning ทุกท่าน การเรียนรู้ผ่าน elearning วันละนิดช่วยฝึกกระบวนการคิดของท่านอย่างไร
by Somporn Tepma - Thursday, 25 November 2010, 05:39 AM
  การเรียนผ่าน e-learning วันละนิด ช่วยให้การคิด และการตัดสินใจดีขึ้น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
Picture of นายนพดล กำยาน
ตอบ: สวัสดีครับสมาชิก sptlearning ทุกท่าน
by นายนพดล กำยาน - Thursday, 28 October 2010, 02:45 PM
  สามารถเรียนรู้ได้ คิด และทำควมเข้าใจได้ด้วยตนเองด้วยตนเอง เท่
เมื่อมีเวลาว่างก็สามมารถเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลา
Picture of นายชญานนท์ บริบูรณ์
ตอบ: สวัสดีครับสมาชิก sptlearning ทุกท่าน
by นายชญานนท์ บริบูรณ์ - Sunday, 31 October 2010, 04:45 PM
 

การเรียนผ่าน e-learning ช่วยทำให้การคิดและการตัดสินใจดีขึ้น ใช้เวลาว่างเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา าย