ประโยชน์ของการทำงาน
by Somporn Tepma - Thursday, 6 October 2011, 07:33 AM
  สวัสดีครับทุกคน การทำงานช่วยให้เราได้คิดและตัดสินใจใช่หรือไม่
Picture of นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
 

ใช่ค่ะ  การทำงานอะไรก้ตามจะช่วยให้เราได้คิดและตัดสินใจในการทำและการใช้ชีวิตได้ค่ะ

Picture of นางสาวจิราพร สุขดี
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
by นางสาวจิราพร สุขดี - Saturday, 8 October 2011, 06:21 AM
 

ใช่ค่ะมันทำให้เรารู้และกล้าที่จะตัดสินใจและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือความอดทนแม้ว่าจะเหนื่อยเพียงใดจะต้องอดทนและผ่านมันไปให้ได้ค่ะ

Picture of นางสาวศิริพร มีทอง
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
by นางสาวศิริพร มีทอง - Sunday, 9 October 2011, 09:24 AM
  ใช่ค่ะ การทำงานช่วยให้เราได้คิดและตัดสินใจ และทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยค่ะ
สุริษา
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
 

ใช่ค่ะ แต่ว่าการเรียนรู้ที่ได้เจอและได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงมันแตกต่างกันมาก ถึงแม้ว่าในการทำงานจะต้องเหนื่อยและอดทนมากต้องมี  4 อย่าง คือ อโหสิ เมตตา ใจเย็น ใครรู้นะอีกอย่างหนึ่งลืม เพื่อนๆๆบอกทีจ๊ะ

Picture of นางสาวปราณี กลิ่นบัว
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
 

4 อย่าง ในการทำงานนี่คือคาถาขจัดความโกรธ คือ อโหสิ เมตตา ใจเย็น และนับ 1 ถึง 10 ,100,1000  ใช่ไหมเอ่ย

Picture of นางสาวปราณี กลิ่นบัว
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
  ใช่ค่ะ การทำงานนี้ทำให้เราต้องคิด และตัดสินใจในทุกอย่าง แก้ไขสถานการณ์ ในการทำงานการใช้ชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานการทำงานร่วมกับผู้อื่น เหนื่อยค่ะตอนนี้  ต้องปรับตัว ยื่นทำงาน เหนื่อยไหมเพื่อนๆ สู้ๆ อดทนอดกลั้นอย่างที่คุณครูสุรีย์บอก สู้ๆๆ
Picture of นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
by นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์ - Wednesday, 12 October 2011, 09:28 PM
 

การทำงานคือการสะสมประสบการณ์ชีวิตอีกด้านหรืออีกมิติหนึ่งซึ่งผลจากการทำงานมากๆๆๆ หลายอย่างก็จะทำห้เราเกิดทักษะในด้านความคิดและการตัดสินใจอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆๆในการดำเนินชีวิตครับ ก็เหมือนกับที่เราๆๆ เคยท่องมาว่า   เราเรียนรู้ด้วยงานการฟึกหัด.....................นั้นแหละครับ...นาย ชัยวัฒน์ พรมจันทร์... (aroon_call@hotmail.com)

Picture of นางสาวปราณี กลิ่นบัว
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
by นางสาวปราณี กลิ่นบัว - Thursday, 13 October 2011, 11:51 AM
 

เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม(7-Eleven)

Picture of นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
by นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์ - Saturday, 15 October 2011, 06:47 AM
 

เก่งมากครับน้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ แล้ว น้อง ปราณี กลิ่นบัว  ทำงานหรือฝึกงานครับที่อุบลรึเปล่าวครับ

Picture of นางมุธิตา จุลทัศน์
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
by นางมุธิตา จุลทัศน์ - Tuesday, 18 October 2011, 05:56 PM
 

ใช่ ค่ะ เพราะประสบการณ์และการทำงานนั้นทำให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต ในการทำงานและดำเนินชีวิต ว่าเราควรปฎิบัติตนอย่างไรคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ ค่ะ

Picture of นางสาวขวัญฤดี แสงตา
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
by นางสาวขวัญฤดี แสงตา - Tuesday, 1 November 2011, 09:52 AM
 

ใช่ค่ะ การทำงานช่วยให้เราคิดและตัดสินใจอย่างรอบครอบและมีเหตุผล