การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ
by Somporn Tepma - Sunday, 5 February 2012, 10:20 PM
  การพัฒนาการศึกษาของแต่ละบุคคลสู่เป้าหมายที่วางไว้ไม่ง่ายนัก แต่ถ้าเรามุ่งมั่น ใส่ใจ และทำไปอย่างต่อเนื่อง จะมากบ้าง น้อยบ้าง แต่ละวันที่ผ่านไปใช้เวลาที่เหมาะสม ย่อมสำเร็จ จริงไหมครับ!
Picture of นายทวีศักดิ์ ดีไว
ตอบ: การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ
by นายทวีศักดิ์ ดีไว - Tuesday, 7 February 2012, 04:36 PM
  จริงนะคับ

Picture of นางสาวจิราพร สุขดี
ตอบ: การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ
by นางสาวจิราพร สุขดี - Monday, 13 February 2012, 03:04 PM
  จริงค่ะ.............ต้องใช้ความเพียรความอดทนถึงจะผ่านไปได้...........ถึงยังไงก็จะผ่านไปให้ได้....สู้สู้
สุริษา
ตอบ: การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ
 

จริงคร่ะ...สิ่งสำคัญที่จะเอาชนะทุกสิ่งนี้ได้ คือ ความพยามยามและความอดทน (ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆๆทุกคนนะคร่ะ)

Picture of นางสาวทรงสุดา สักหารภพ
ตอบ: การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ
by นางสาวทรงสุดา สักหารภพ - Wednesday, 22 February 2012, 10:25 AM
 

จริงคร๊ ถึงเราจะเหนื่อยกับงานขนาดไหนเราก็ต้องทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบให้มันสำเร็จค่ะ อาจารย์

เปรมฤดี งานดอกทิวลิปบาน
ตอบ: การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ
 

จริงที่สุดเลยค่ะ

เป้าหมายในชีวิตที่สำคัญที่สุดคือหน้าที่การงาน และการศึกษา สำหรับหน้าที่การงานก็ได้ทำแล้ว เว้นแต่การศึกษาที่สูงขึ้น นี้คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุด เพื่อที่จะนำพาอนาคตให้ดียิ่งๆขึ้นกว่านี้ ฉะนั้น เราจะต้องมุ่งมั่น ใส่ใจกับการเรียน และทำไปอย่างต่อเนื่อง จะมากบ้าง น้อยบ้าง แต่ถ้าเรามุ่งมั่นและใส่ใจต่อมัน เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ จริงไหมค่ะ อาจารย์

Picture of นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม
ตอบ: การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ
 

จริงค่ะ  ถึงเวลานี้พวกหนูได้เดินทางมาถึงครึ่งแล้วพวกหนูจะช่วยกันเดินต่อไปให้ถึงจุดหมาย เพื่อตัวเอง ครอบครัว และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี "ลูกศิษย์ขอสัญญาจะไม่ทำให้ครูผิดหวัง"

ตอบ: การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ
by Somporn Tepma - Monday, 5 March 2012, 06:24 AM
 

อยากให้พวกเราทุกคนช่วยเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านกระทู้นี้ด้วย/ก่อนอาจารย์ไปนิเทศครับ

Picture of นางสาวกรรณิกา บุญธรรมมา
ตอบ: การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ
  จริงคะ อาจารย์ทุกครั้งเวลาเลิกงานเราแบ่งเวลาให้กับการเรียนบ้าง ทำงานวันละนิด ก็ยังดีกว่าไม่ทำ ว่างเมื่อไหร่ก็จะเข้าเรียน แบ่งเวลาพักผ่อนบ้าง แค่นี้ก็สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยโดยไม่เหนื่อยได้คะ