สุริษา
ตอบ: วันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้
 

เห็นด้วยคะ ว่าในบุคคลต้องมีการเปลี่ยนในทุกด้านในทางที่ดีเพื่ออนาคต