กระดานถามตอบ หากต้องการเห็นคำตอบของคนอื่นท่านต้องตอบคำถามก่อนเท่านั้น

สนทนา ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิชาการ ได้


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
เปิดสอนระดับปริญญาตรี รูปภาพของนางสาวกรรณิกา บุญธรรมมา นางสาวกรรณิกา บุญธรรมมา 1 Somporn Tepma
Sun, 24Nov 2013, 07:55 AM
การลงเบียนเรียน รูปภาพของนางสาวศิริจันทร์ บุญดี นางสาวศิริจันทร์ บุญดี 0 นางสาวศิริจันทร์ บุญดี
Sun, 21Oct 2012, 03:32 PM
นิเทศฝึกงาน รูปภาพของนางสาวอารีรักษ์ กุลบุตร นางสาวอารีรักษ์ กุลบุตร 2 นางสาวอารีรักษ์ กุลบุตร
Sun, 8Jul 2012, 01:02 PM
สำเร็จการศึกษา เปรมฤดี งานดอกทิวลิปบาน นางสาวเปรมฤดี ปลั่งกลาง 0 นางสาวเปรมฤดี ปลั่งกลาง
Mon, 9Apr 2012, 12:00 AM
วิชาเรียน รูปภาพของนางสาวนิภาพร ปลุกใจ นางสาวนิภาพร ปลุกใจ 0 นางสาวนิภาพร ปลุกใจ
Tue, 27Mar 2012, 02:04 PM
รายงาน5 บท รูปภาพของนางสาวหนึ่งฤทัย ใจกล้า นางสาวหนึ่งฤทัย ใจกล้า 1 Somporn Tepma
Tue, 6Mar 2012, 05:33 AM
สอบถาม รูปภาพของนางสาวนิภาพร ปลุกใจ นางสาวนิภาพร ปลุกใจ 1 Somporn Tepma
Sat, 4Feb 2012, 01:32 AM
อยากถามถึงเวลาส่งการบ้านแตะละรายวิชาทำอย่างไรบ้าง รูปภาพของนางสาวศิริจันทร์ บุญดี นางสาวศิริจันทร์ บุญดี 1 Somporn Tepma
Sat, 4Feb 2012, 01:25 AM
การเรียน รูปภาพของนายนพดล กำยาน นายนพดล กำยาน 2 นายนพดล กำยาน
Mon, 16Jan 2012, 11:02 AM
หัวข้อทำรายงานกิจกรรมพัฒนาองค์กร รูปภาพของนางสาวนิภาพร ปลุกใจ นางสาวนิภาพร ปลุกใจ 0 นางสาวนิภาพร ปลุกใจ
Mon, 10Oct 2011, 11:42 AM
สอบถาม รูปภาพของนางสาวนิภาพร  ปลุกใจ นางสาวนิภาพร ปลุกใจ 1 Somporn Tepma
Mon, 11Jul 2011, 03:48 AM
การเตรียมตัวก่อนออกฝึกงาน รูปภาพของนางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม 1 Somporn Tepma
Mon, 11Jul 2011, 03:45 AM
วารุณี รูปภาพของนางสาววารุณี ทองสลับ นางสาววารุณี ทองสลับ 2 นางสาววารุณี ทองสลับ
Fri, 29Apr 2011, 04:24 AM
เปิดเทอม รูปภาพของนางสาวสุดารัตน์ บัวดก นางสาวสุดารัตน์ บัวดก 5 นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม
Thu, 28Apr 2011, 04:58 AM
การร่วมมือกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องจะสื่อสารพูดคุยกันเรื่องการศึกษาและอาชีพทางไหนบ้าง รูปภาพของนายชัยวัฒน์ พรมจันทร์ นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์ 0 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Sun, 13Mar 2011, 01:06 PM
การเรียนออนไลน์ช่วยพัฒนากระบวนการคิดได้หรือไม่ รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 3 นายพายุ ทวีพันธ์
Wed, 19Jan 2011, 02:52 AM
การเรียนระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Moodle รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 19 Somporn Tepma
Sat, 22May 2010, 02:50 AM
เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งศึกษาใหม่ของนักศึกษา เข้าเรียนได้หรือไม่ เพียงใด ช่วยตอบด้วย รูปภาพของนางสาวสุติพร แซ่หลี นางสาวสุติพร แซ่หลี 2 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Fri, 12Feb 2010, 04:09 PM