วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ระบบรับสมัครผู้เรียนทางออนไลน์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
         
  • สาขาวิชาที่รับสมัคร
  • ขั้นตอนการสมัคร
  • กรอกใบสมัครเรียน
  • ตรวจ/ดูผล/แก้ไขข้อมูล
  • วษ.ท. อุบลราชธานี
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  • เแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
  • กระดานถาม-ตอบ
  • กลับหน้าหลัก
 

   ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

    1. ดูรายละเอียดการรับสมัคร
    2. ศึกษาขั้นตอนการสมัครเรียน
    3. คลิ๊กกรอกใบสมัครเรียน  กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และคลิ๊กปุ่มบันทึกข้อมูล
    4. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างข้อมูลใบสมัคร
    5. ถ้าต้องการ ตรวจสอบ/ดูผล/แก้ไขข้อมูล คลิ๊กปุ่ม ตรวจสอบ/ดูผล/แก้ไขข้อมูล
    6. คล๊กที่ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบสมัคร

    *ก่อนกรอกใบสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ควรต่อพ่วงปริ๊นเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย

 
     
 

Design by Nattapon  Tepma 
email nattapon.tep@gmail.com
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี