วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ระบบรับสมัครผู้เรียนทางออนไลน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
         
  • สาขาวิชาที่รับสมัคร
  • ขั้นตอนการสมัคร
  • กรอกใบสมัครเรียน
  • ตรวจ/ดูผล/แก้ไขข้อมูล
  • วษ.ท. อุบลราชธานี
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  • เแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
  • กระดานถาม-ตอบ
  • กลับหน้าหลัก
ชื่อ :
สกุล :
อายุ :
รหัสประชาชน :
*จำเป็นต้องใส่ข้อมูล
อาชีพ :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สมัครเรียน :

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 


ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ภูมิลำเนาปัจจุบัน :
  ตำบล/แขวง
  จังหวัด
อีเมลล์ :

*หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
  และครบถ้วนก่อนบันทึกข้อมูล

โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 
 

Design by Nattapon  Tepma 
email nattapon.tep@gmail.com
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี