เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคน เข้าใช้งานได้เพียงใดช่วยแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ !


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
การประเมินผลสภาพจริง รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 0 Somporn Tepma
Sun, 20Jul 2014, 10:03 AM
การพัฒนาคนบนแก่นแท้ของชีวิต รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 1 นางสาวจิราพร สุขดี
Tue, 3Apr 2012, 08:55 AM
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2553 ในสัปดาห์ที่ 10 รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 1 นางสาวเปรมฤดี ปลั่งกลาง
Thu, 22Mar 2012, 07:30 PM
การพัฒนาการศึกษาของตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 8 นางสาวกรรณิกา บุญธรรมมา
Wed, 7Mar 2012, 11:43 PM
การเรียนแบบผู้ใหญ่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากใฝ่สัมฤทธิ์มากพอสมควร รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 5 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Wed, 25Jan 2012, 05:31 AM
การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 37 นางสาวสลิลทิพย์ พิบูลย์บุญ
Mon, 23Jan 2012, 01:27 PM
การเรียนควบคู่กับการทำงาน รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 3 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์ศิริ
Tue, 6Dec 2011, 12:52 PM
ประโยชน์ของการทำงาน รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 11 นางสาวขวัญฤดี แสงตา
Tue, 1Nov 2011, 09:52 AM
สวัสดีครับทุกคน รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 8 นางสาวขวัญฤดี แสงตา
Mon, 25Jul 2011, 07:27 PM
สวัสดีสมาชิกทุกคน รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 7 นางสาวทรงสุดา สักหารภพ
Wed, 13Jul 2011, 11:26 AM
วันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้ รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 2 นางสาวสุริษา อาจพันธ์
Thu, 23Jun 2011, 01:27 PM
ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหม รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 3 นางมุธิตา จุลทัศน์
Sat, 11Jun 2011, 05:16 PM
การสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 21 นายอภิเชษฐ์ เทพมา
Fri, 6May 2011, 09:00 AM
วษ.ท. อุบลราชธานี รับสมัครผู้เข้าเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2554 รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 7 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Wed, 23Mar 2011, 10:40 PM
เวทีสื่อสาร แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ในงานอาชีพ รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 4 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Sun, 20Mar 2011, 04:16 AM
สายใยเครือข่ายศิษย์เก่า วษ.ท.อบ. รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 10 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Sun, 13Mar 2011, 11:49 AM
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 1 นายพายุ ทวีพันธ์
Wed, 19Jan 2011, 02:35 AM
สวัสดีครับสมาชิก sptlearning ทุกท่าน การเรียนรู้ผ่าน elearning วันละนิดช่วยฝึกกระบวนการคิดของท่านอย่างไร รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 2 Somporn Tepma
Thu, 25Nov 2010, 05:39 AM
สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน รูปภาพของSomporn Tepma Somporn Tepma 9 นางสาวอัญชิกา สรวงศิริ
Mon, 17May 2010, 02:04 PM